MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

MONITORING RZEK I ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH

Ocena stanu wód powierzchniowych płynących zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MONITORING JEZIOR

Ocena stanu wód powierzchniowych stojących zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną za lata 2007 - 2017

Klasyfikacja i ocena jednolitych części wód stojących badanych w latach 2011-2016

Klasyfikacja i ocena jednolitych części wód stojących badanych w 2017 roku

 

Stan czystości jezior województwa - zestawienia zbiorcze (1993-2006)

 

MONITORING KRAJOWY WÓD PODZIEMNYCH

2012

2013

2014

2015


OBSZARY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE (OSN) 5,9MB

Ocena stanu wód płynących w 2014 roku - poster 5.82MB

OSN w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012 - poster 1.37MB

Ocena stanu czystości Strugi Toruńskiej na stacji ZMŚP w Koniczynce - poster 1.31MB

 
 

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego

za lata 2007-2009 przeprowadzona została dla:

jednolitych części wód jeziornych

punktów pomiarowych rzek

jednolitych części wód płynących

 
 

Mapa monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych województwa

(ocena do 2006 roku)

 

punkty monitoringu rzek

monitorowane jeziora

punkty monitoringu wód podziemnych

 

Serwis internetowy OSADY - monitoring osadów rzecznych i jeziornych

 

ostatnia aktualizacja: 08.05.2019