AAA Wysoki kontrast

Ogólne

Pył saharyjski

 

W dniu 8 stycznia 2018 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał do WIOŚ informację o możliwym wpływie w połowie bieżącego tygodnia pyłu saharyjskiego na jakość powietrza. Duże ilości pyłu znad Sahary w wyniku południowych wiatrów mogą dotrzeć przez Morze Śródziemne do zachodniej i środkowej Europy w ciągu najbliższych dni. Według prognoz we wtorek 9 stycznia największe ilości pyłu znad Sahary mają dotrzeć do Włoch w region alpejski oraz znaczna koncentracja może występować w całych Niemczech, krajach Beneluksu  i na Wyspach Brytyjskich. Do połowy tygodnia pył saharyjski najprawdopodobniej dotrze do południowej Skandynawii.

Opadający pył może osiadać np. na szybach i karoseriach samochodowych. Bieżące dane ze stacji monitoringu powietrza nie wskazują, że ma on wpływ na jakość powietrza.

 

pyl.jpg

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2019 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2019 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 36 do 31 grudnia
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 38 do 31 grudnia
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 49 do 31 grudnia

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 25 do 31 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 20 do 31 grudnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 8 do 31 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 18 do 31 grudnia

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 31 do 31 grudnia
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 30 do 31 grudnia
10  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 25 do 31 grudnia
11  Włocławek, ul. Kaliska automatyczny 23 do 31 grudnia

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 16 do 31 grudnia
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 11 do 31 grudnia
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 30 do 31 grudnia
15  Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 automatyczny 3 od 13 do 31 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 12 do 31 grudnia
17  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 15 do 31 grudnia
18  Mogilno, ul. Kościuszki automatyczny 28 do 31 grudnia
19  Mogilno, ul. Kościuszki manualny 28 do 31 grudnia
20  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 48 do 31 grudnia
21  Koniczynka, powiat toruński manualny 13 do 31 grudnia
22  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 7 do 31 grudnia
23  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 2 do 31 grudnia

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2017 rok

 2018 rok

 2019 rok

średnia z 3 lat 

(2017-2019)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul Warszawska 1 6 7 (do 31 XII) 5

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 0 19 4 (do 31 XII) 8
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - 22 - 22

strefa PL0403 miasto Włocławek

4
 Włocławek, ul. Chełmicka 3 - -
3
5  Włocławek, ul. Kaliska - - 6 (do 31 XII) 6

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

6
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 2 16 11 (do 31 XII) 10
7  Koniczynka, powiat toruński 1 19 3 (do 31 XII) 8
8  Wieniec Zdrój, ul. Wieniecka - - 24 (do 31 XII) 24
9
 Zielonka, Bory Tucholskie 2 17 29 (do 31 XII) 16

Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

Aktualizacja: 5 lutego 2020 r.

 

W dniach 16 czerwca i 14 sierpnia WIOŚ w Bydgoszczy nieczynny

Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy.  W związku z powyższym w tych dniach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny. W zamian urzędy administracji rządowej będą otwarte w dniach 13 maja, 24 czerwca i 9 września.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2017r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2017 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1

Bydgoszcz, ul. Warszawska

automatyczny

59

do 31 grudnia

2

Bydgoszcz, Plac Poznański

automatyczny

54

do 31 grudnia

3

Bydgoszcz, Plac Poznański

manualny

55

do 31 grudnia

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4

Toruń, ul. Dziewulskiego 1

automatyczny

25

do 31 grudnia

5

Toruń, ul. Dziewulskiego 1

manualny

28

do 31 grudnia

6

Toruń, ul. Przy Kaszowniku

automatyczny

19

do 31 grudnia

7

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12

automatyczny

32

do 31 grudnia

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

8

Włocławek, ul. Okrzei

automatyczny

43

do 31 grudnia

9

Włocławek, ul. Okrzei

manualny

50

do 31 grudnia

10

Włocławek ul. Sielska 3 / od 1 kwietnia ul. Gniazdowskiego

manualny

29

do 31 grudnia

 11

Włocławek, ul. Chełmicka

automatyczny

46

do 31 grudnia

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12

Brodnica, ul. Kochanowskiego

manualny

49

do 31 grudnia

13

Ciechocinek, ul. Tężniowa

manualny

26

do 31 grudnia

14

Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27

manualny

45

do 31 grudnia

15

Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51

automatyczny

52

do 31 grudnia

16

Inowrocław, ul. Solankowa

automatyczny

30

do 31 grudnia

17

Inowrocław, ul. Solankowa

manualny

27

do 31 grudnia

18

Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi

manualny

87

do 31 grudnia

19

Koniczynka, powiat toruński

manualny

27

do 31 grudnia

20

Zielonka, Bory Tucholskie

manualny

12

do 31 grudnia

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2015 rok

 2016 rok

 2017 rok

średnia z 3 lat 

(2015-2017)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1

 Bydgoszcz, ul. Warszawska

13

7

1 (do 31.12.)

7

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2

 Toruń, ul. Dziewulskiego 1

21

1

0 (do 31.12.)

7

strefa PL0403 "miasto Włocławek"

3

 Włocławek ul. Chełmicka

33

-

3 (do 31.12.)

18

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

4

 Ciechocinek, ul. Tężniowa

14

10

2 (do 31.12.)

9

5

 Inowrocław, Mątwy

-

4

-

4

6

 Koniczynka, powiat toruński

23

9

1 (do 31.12.)

11

7

 Zielonka, Bory Tucholskie

21

14

2 (do 31.12.)

12

 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

 

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2017 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2017.

 

Aktualizacja: 26 kwietnia 2018 r.

 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2018 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2018 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 81 do 31 grudnia
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 81 do 31 grudnia
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 85 do 31 grudnia

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 43 do 31 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 41 do 31 grudnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 34 do 31 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 52 do 31 grudnia
8  Toruń, ul. Storczykowa 124 automatyczny 67
do 31 grudnia

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

9  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 69 do 31 grudnia
10  Włocławek, ul. Okrzei manualny 72 do 31 grudnia
11  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 64 do 31 grudnia

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 71 do 31 grudnia
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 37 do 31 grudnia
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 82 do 31 grudnia
15  Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 automatyczny 88 do 31 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 39 do 31 grudnia
17  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 37 do 31 grudnia
18  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 84 do 31 grudnia
19  Koniczynka, powiat toruński manualny 44 do 31 grudnia
20  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 26 do 31 grudnia
21  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 11 do 31 grudnia

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2016 rok

 2017 rok

 2018 rok

średnia z 3 lat 

(2016-2018)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska 7 1

6 (do 31.12)

5

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 1 0 19 (do 31.12) 7
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - - 22 (do 31.12) 22

strefa PL0403 "miasto Włocławek"

4
 Włocławek ul. Chełmicka - 3 -
3

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

5
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 10 2 16 (do 31.12) 9
6
 Inowrocław, Mątwy 4 - - 4
7
 Koniczynka, powiat toruński 9 1 19 (do 31.12) 10
8
 Zielonka, Bory Tucholskie 14 2 17 (do 31.12) 11

 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

 

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2018 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2018.

 

Aktualizacja: 28 marca 2019 r.

 

Regulaminy WIOŚ

Regulaminy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

do użytku wewnętrznego

 

 

bannerr